Aanvullende plannen
BIS-instellingen

18 juli 2017

Toenmalig minister Bussemaker heeft de raad verzocht om een reactie te geven op de aanvullende plannen van een aantal instellingen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017 – 2020 (BIS) dat nog niet aan alle subsidievoorwaarden heeft voldaan. De raad gaat in zijn advies concreet in op de plannen van het Nederlands Openluchtmuseum en Slot Loevestein.

Daarnaast heeft de raad nadere informatie ontvangen over een aantal BIS-instellingen, naar aanleiding van eerdere raadsadviezen over hun subsidieaanvraag. Het gaat om Het Scheepvaartmuseum, Het Nieuwe Instituut, Cinekid, Het Literatuurmuseum, Metropole Orkest en philharmonie zuidnederland. Aan de raad is gevraagd of de informatie over deze instellingen aanleiding geeft tot richtinggevende aandachtspunten. Dat is alleen het geval bij philharmonie zuidnederland.