Slimme aanpak voor herstel en transitie cultuurbestel is nu de kunst

4 november 2021

Het is aan de steunmaatregelen te danken dat de culturele sector niet ten onder is gegaan in de coronacrisis. Maar helaas was eind 2021 de pandemie nog niet voorbij. Er is tijd, geld en ruimte nodig om te voorkomen dat de cultuursector alsnog omvalt, stelde de raad begin november. Dat blijkt uit een verkenning van de gevolgen van de coronacrisis voor de 115 instellingen die deel uitmaken van de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). De raad wijst er op dat veel BIS-instellingen de crisis hebben aangegrepen om te experimenteren met nieuwe vormen en publieksbereik. Deze vernieuwing mag niet in de kiem gesmoord, nu de steun wordt afgebouwd en het herstelplan nog in de steigers staat.

Een slimme aanpak is nu dus de kunst. De raad pleit onder meer voor een eenmalige verlenging van de BIS-periode, bij voorkeur met twee jaar, zodat instellingen de tijd krijgen voor herstel en transitie. Dit biedt ook de kans om een aantal structurele knelpunten af te ronden.

Lees het nieuwsbericht

Weerbare cultuursector essentieel voor herstel

8 juni 2021

Op 8 juni presenteerde de raad het advies: Sterker uit corona; een agenda voor herstel en transitie. Hierin schetst de raad wat er nodig is om de weerbaarheid van de sector te verbeteren in het kader van herstel na de coronacrisis. De raad stelt dat de culturele en creatieve sector een essentiële rol vervullen in de herstelfase na de crisis: als banenmotor, als bindmiddel voor de samenleving en als bron van verbeeldingskracht en creativiteit bij grote maatschappelijke vraagstukken. Demissionair minister Van Engelshoven liet in haar begrotingsbrief weten dit advies te betrekken bij haar schets voor een in te zetten herstelplan voor de sector.

Lees het nieuwsbericht

Investeer in cultuur voor iedereen

15 april 2021

De verkiezingsuitslag en inhoudelijke formatiebesprekingen waren voor de raad aanleiding om op 15 april  2021 Investeer in Cultuur voor Iedereen te presenteren. Deze aan de informateur gerichte investeringsagenda is gebaseerd op de doorrekening van de raadsadviezen van de afgelopen jaren. Informateur Hamer nodigde de voorzitter van de raad en enkele vertegenwoordigers van de culturele en creatieve sector uit voor een inhoudelijk gesprek over het belang van cultuur.

Een sterke culturele sector heeft een belangrijke economische en maatschappelijke aanjaagfunctie. Cultuur draagt niet alleen positief bij aan mentale gezondheid en welbevinden, maar is ook een belangrijke bouwsteen in het herstel na de huidige coronacrisis. Om deze aanjaagfunctie maximaal te benutten is jaarlijks bijna 477 miljoen extra nodig. De investeringsagenda ziet op innovaties, transities en verbreding en regionale spreiding van het culturele aanbod.

Lees het nieuwsbericht