AT5

7 oktober 2015

De regionale omroep wil een betrouwbare, journalistieke basisfunctie zijn met een grote regionale betrokkenheid en een spilfunctie in de lokale en regionale journalistiek. Wat betreft het verzorgingsgebied Metropoolregio Amsterdam adviseren de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur daarom een andere invulling van de regionale omroep dan in het voorstel van ROOS, Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf, wordt voorgesteld.

Nu de provincies niet langer de regionale omroepen financieren, is de weg vrij om in de provincie Noord-Holland onderscheid te maken tussen het sociaal-culturele verzorgingsgebied Noord-Holland Noord (van Alkmaar tot en met Den Helder) en Noord-Holland Zuid (de Metropoolregio Amsterdam, bestaande uit 36 gemeenten rond Amsterdam die een grootstedelijke eenheid vormen).

De Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur adviseren AT5 als de veertiende regionale omroep op te nemen in het bestel. De omroep zal omgevormd moeten worden van een BV naar een stichting. De samenwerking met Het Parool zou geïntensiveerd kunnen worden zodat er een modern mediacentrum kan ontstaan met een sterke journalistieke functie: regionaal, nieuwsgierig en veelzijdig.

Wanneer de gelden voor de regionale omroep in Noord-Holland worden opgedeeld tussen RTV NH en AT5 krijgt de Metropoolregio Amsterdam een nieuwsvoorziening die in cultureel, sociaal en politiek opzicht ge├źnt is op een collectieve identiteit die aansluit op de belevingswereld van de bewoners in die regio.