Bijdrage aan ‘Coronascenario’s doordacht, handreiking voor noodzakelijke keuzes’

3 september 2022

Zorg voor een brede maatschappelijke afweging van maatregelen en ontwijk ingewikkelde keuzes daarbij niet. Dat is één van de conclusies van een gezamenlijke rapportage van veertien adviescolleges over coronascenario’s. De rapportage kwam tot stand op initiatief van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De adviescolleges wijzen verder op het belang om te investeren in wendbaarheid van diverse sectoren, bijvoorbeeld door in te zetten op digitalisering. Ook de Raad voor Cultuur leverde een bijdrage aan de publicatie.

Het belang van een brede maatschappelijke afweging over eventuele nieuwe coronamaatregelen wordt in de diverse bijdragen breed onderschreven. De Raad voor Cultuur wijst in zijn bijdrage bijvoorbeeld op het potentieel van culturele instellingen en makers om de mentale veerkracht van de samenleving als geheel te versterken. Tegelijkertijd is het van belang om realistische verwachtingen te hebben van zo’n brede maatschappelijke afweging, schrijven de adviescolleges gezamenlijk. “Het betekent namelijk lastige keuzes maken, die altijd ergens pijn doen. Het is van groot belang om die keuzes niet te ontwijken, maar om ze tijdig en eerlijk te bespreken”.

Lees de publicatie
Lees het nieuwsbericht