Culturele vertegen­woordiging
in Frankrijk

16 mei 2013

De subsidie aan de Fondation Institut Néerlandais (IN) wordt vanaf 1 januari 2015 stopgezet. Vanaf dat moment zullen de bilaterale culturele relaties worden behartigd door de culturele afdeling van de Neder­landse ambassade, net als in bijvoorbeeld New York of Berlijn.

De raad adviseert de minister van Buitenlandse Zaken, in lijn met zijn eerdere advies over internatio­naal cultuurbeleid aan de Tweede Kamer, om de middelen voor de culturele vertegenwoordiging in Frankrijk zoveel mogelijk flexibel aan te wenden. Dus geen omvangrijke vaste staf, maar wel vol­doende slagkracht. Kennis en onderhoud van plaatselijke netwerken zijn onontbeerlijk, evenals aan­wezigheid op internet en in de sociale media. Dit kan door een kleine, hoogwaardige vaste staf worden uitgevoerd die bestaat uit uitgezonden medewerkers en lokale krachten die de continuïteit van de netwerken waarborgen.

Ook een communicatiespecialist voor pers, public relations en sociale media is nodig. De inhoudelijke programmering kan flexibel worden ingevuld door met intendanten of experts te gaan werken, waarbij samenwerking met de cultuurfondsen voor de hand ligt. Zij zullen zich tijdelijk verbinden aan de afdeling en binnen een vastgesteld jaarplan werken aan actuele thema’s, manifestaties of festivals.

Het IN moet zorgvuldig worden afgebouwd, zodat netwerk en expertise behouden blijven voor de cultu­rele afdeling van de ambassade. Het voortzetten en verder ontwikkelen van netwerken op hoog niveau, na het wegvallen van het IN, vraagt veel kwaliteiten van de leiding van de culturele afdeling: een persoon met autonomie en visie die voldoende bewegings- en handelingsvrijheid moet krijgen om te opereren.