Cultuur + Ondernemen

24 juni 2016

De minister van OCW heeft de raad gevraagd te adviseren over de subsidieaanvraag van Cultuur + Ondernemen (C+O) voor de periode 2017 – 2018. C+O is een semipublieke instelling die sinds 2013 het programma ‘Ondernemerschap in Cultuur’ uitvoert. Dit gebeurt op basis van projectsubsidies, buiten het kader van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). De minister heeft de raad gevraagd bij de beoordeling van C+O de missie, visie en het profiel van de organisatie als referentiekader te gebruiken.

De raad onderstreept in zijn advies dat de functie van C+O belangrijk is voor de culturele sector; het is nuttig dat culturele instellingen, kunstenaars en creatieven ondersteund worden ten behoeve van hun professionalisering en toegang krijgen tot laagdrempelige financieringsproducten. Maar de raad kan niet tot een evenwichtige beoordeling van de kwaliteit en impact van de kernactiviteiten komen, omdat relevante informatie daarover ontbreekt. Daarnaast is de begroting niet transparant en de subsidiebehoefte niet onderbouwd.

De raad adviseert de subsidie volgens planning te continueren en de instelling te vragen om de volgende, aanvullende informatie  te leveren:

  • Een stakeholdersanalyse, inclusief een beschrijving hoe programma’s worden afgestemd met externe stakeholders.
  • Een onderbouwing van de subsidiebehoefte per programmaonderdeel.
  • Een activiteitenplan dat in samenspraak met de branches wordt uitgevoerd ten behoeve van het faciliteren van de zelfevaluaties in de culturele sector.