Een bibliotheek voor iedereen

11 februari 2020

Sinds 2010 is het totaalbedrag dat gemeenten reserveren voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening met maar liefst 19 procent gedaald. Hierdoor heeft niet iedereen in Nederland meer toegang tot een openbare bibliotheek in de eigen gemeente. Dit is kwalijk, zeker in het licht van de slechte score van Nederland op leesmotivatie en leesvaardigheid onder middelbare scholieren in het recente PISA-onderzoek. Dat schrijft de Raad voor Cultuur aan minister Van Engelshoven (OCW) in zijn advies: ‘Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk’.

Lees het advies