Eén miljoen euro extra
voor nieuwe genres

9 maart 2017

Het huidige publiek in de cultuursector is geen afspiegeling van de veranderende bevolkingssamenstelling, constateert de raad opnieuw. Instellingen met een vernieuwend, niet-westers aanbod en nieuwe publieksgroepen zijn nog te weinig zichtbaar. Bovendien weten zij minder goed de weg naar de subsidiekanalen te vinden. De raad vindt het belangrijk dat ook deze instellingen kunnen rekenen op financiële ondersteuning van het Rijk, want zij dragen bij aan een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur. Omdat juist nieuwe genres en vernieuwende presentatievormen kwetsbaar zijn, is dit voor de raad ook een reden om het beschikbare bedrag van één miljoen euro aan deze categorie te besteden.

Een andere overweging voor de raad is de regionale spreiding van culturele voorzieningen. Ook de Tweede Kamer heeft regelmatig een pleidooi gehouden voor een evenwichtige verdeling hiervan in het land. In de stedelijke regio’s is er volgens de raad behoefte aan een culturele dynamiek die uiteenlopende groepen inwoners aanspreekt en erbij betrekt.

De raad adviseert om de volgende instellingen en initiatieven een eenmalige subsidie te geven: DOX, Worm, P/////AKT, TAAK, Onomatopee, Noorderlicht, BioArt Laboraties, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Textielmuseum | Textiellab, Het Nationaal Jeugdorkest en Jeugdorkest Nederland, Crossing Border, El Hizjra en literaire tijdschriften als De Gids en Boekie Boekie.

De raad realiseert zich dat deze eenmalige toekenningen nog lang niet voldoende zijn om diversiteit, jonge makers en nieuwe genres de impuls te geven die zij nodig hebben. Met zijn sectoradviezen en de discussie over de toekomst van het cultuurbestel hoopt de raad beter in beeld te krijgen wat er op dit terrein moet gebeuren.