Erfgoedwet

3 december 2013

In Samen werken, samen sterker (Museumbrief uit juni 2013) schrijft de minister van OCW dat zij van plan is om een erfgoedwet te maken. De raad zal over dit wetsvoorstel nog om advies worden gevraagd, maar wil de minister nu alvast enkele punten ter overweging meegeven. Zo pleit de raad er onder meer voor de wetgeving rondom archieven zelfstandig te laten voortbestaan en niet onder te brengen in de erfgoedwet.

De afgelopen jaren is de overheidssubsidie voor ver­schillende culturele instellingen stopgezet. Dit betrof niet uitsluitend musea, maar juist ook andere gesub­si­dieerde instellingen. Als gevolg daarvan ontstond er onduidelijkheid over het lot van opgebouwde col­lec­ties. De raad voorziet dat dit vaker gaat  gebeuren. Een erfgoedwet kan hierin volgens de raad een oplossing bieden.