Erfgoedwet

16 mei 2014

In Ontgrenzen en verbinden januari 2013 heeft de raad gepleit voor één integrale Erfgoedwet waarin ook de (rijks)musea een plaats kunnen krijgen. Vervolgens heeft minister Bussemaker (OCW) in haar museumbrief Samen werken, samen sterker (zomer 2013) toegezegd dit advies van de raad over te nemen en de bescherming van collecties van nationaal belang te gaan regelen in de toekomstige Erfgoedwet.

De minister heeft de raad gevraagd te adviseren over de conceptwet. De raad is in grote lijnen positief hierover. Wel doet hij een aantal suggesties voor aanscherping, aanvulling en verbetering ervan, zoals:

  • Blijf onafhankelijke deskundigen inschakelen bij de aanwijzing van beschermd erfgoed;
  • Geef ‘ensembles’ (eenheid van gebouw, interieur, omgeving en ondergrond) ook de status van beschermd erfgoed;
  • Maak het mogelijk de bescherming van overheids­collecties uit te breiden tot erfgoed dat zich in de openbare ruimte bevindt;
  • De raad heeft geen bezwaar tegen beëindiging van zijn adviesrol rondom het aanwijzen/afvoeren van rijks­monumenten. Wel vindt hij het belangrijk dat de minister zich periodiek uitspreekt en verantwoordt over het monumentenbestand;
  • Niet alleen de musea waar de rijkscollectie zich bevindt, maar ook musea binnen andere overheden moeten zich – als het aan de raad ligt – aan bepaalde normen houden. Het toezicht hierop is nog niet uniform geregeld. De raad adviseert dit in de Erfgoedwet op te nemen.