Gevolgen coronacrisis culturele
en creatieve sector

6 april 2020

De Raad voor Cultuur wil zo snel mogelijk in beeld brengen wat op termijn de organisatorische, personele en economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de culturele en creatieve sector. Op basis van de economische scenario’s van het Centraal Planbureau kan nu al worden nagedacht over slimme en robuuste maatregelen, die de meerwaarde van de sector voor de samenleving in goede en slechte tijden borgen. De raad pleit daarom voor meer maatwerk door de regels beter aan te laten sluiten op de specifieke situatie en het karakter van de sector. Hoe eenduidiger, eenvoudiger en ruimhartiger, hoe beter. Verder pleit de raad voor een hardheidsclausule en een steunfonds, waarop de sector een beroep kan doen.

Lees het advies