Internationaal cultuurbeleid

8 maart 2016

In de aanloop naar een evaluatie van het internationaal cultuurbeleid over de periode 2009 – 2014 heeft de raad een briefadvies uitgebracht over dit beleid. Hierin komt de raad met een aantal aanbevelingen die de internationale positie van de culturele sector kunnen versterken, zoals:

Bouw een sterk artistiek profiel
De raad stelt voor om de doelstellingen van het internationaal cultuurbeleid uit te werken in een inhoudelijke artistieke agenda voor meerdere jaren. In zo’n agenda krijgt het culturele profiel van Nederland meer ‘smoel’ en worden de artistieke ambities van het beleid verwoord. Het artistieke profiel dat Nederland in zo’n agenda verwoordt, is niet gericht op uitsluiting, maar moet inspireren. Het stelt makers, kunstenaars en culturele instellingen in staat eraan bij te dragen, vanuit uiteenlopende disciplines.

Creëer meer samenhang in de uitvoering en ondersteuning van beleid
De raad pleit voor een eenvoudige en heldere uitvoeringstructuur. Het is van belang meer samenhang aan te brengen tussen de activiteiten van fondsen en de posten, en de verantwoordelijkheden van de ministeries, fondsen, posten en DutchCulture op het gebied van internationalisering beter te formuleren.

Gooi de luiken open
Nederland kan zijn krachten vaker internationaal bundelen door samen met andere landen thema’s te agenderen. Dit ligt voor de hand bij Vlaanderen dat (kunst)historisch gezien met Nederland, naast de taal, ook belangrijke kunstuitingen gemeen heeft. Ook samenwerking in de Euregio voor provincies als Limburg, Brabant, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen biedt zulke mogelijkheden.

Versoepel de strikte focus op prioriteitslanden
De raad adviseert de focus op prioriteitslanden los te laten. Kijk naar de kansen en mogelijkheden die (opkomende) culturele en creatieve hotspots ook in andere landen bieden. Deze plekken komen vaak als eerste in beeld door het vizier van het culturele veld.

Het advies van de Raad voor Cultuur biedt volgens het kabinet goede aanknopingspunten voor het internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017 – 2020. De oproep om de positie van de verschillende partijen te verduidelijken en de samenhang en regie te versterken, wordt ter harte genomen bij de uitwerking. Het belang van een goede samenhang tussen het nationale en het internationale cultuurbeleid is evident, schrijft het kabinet.