Meerjaren­beleidsplan
Stichting Omroep Muziek

13 mei 2016

De Stichting Omroep Muziek (SOM) moet volgens de Mediawet een omroeporkest (het Radio Filharmonisch Orkest) en een omroepkoor (het Groot Omroepkoor) in stand houden en exploiteren. Dat doet de SOM voornamelijk door drie symfonische series te produceren voor NPO Radio 4 en door content aan de publieke omroep te leveren. Enige maanden geleden heeft de SOM haar meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020 uitgebracht: De kracht van samenspel. Minister Bussemaker (OCW) heeft de raad gevraagd over dit plan te adviseren.

De raad heeft waardering voor de ambities van de SOM die zich vooral richten op het versterken van het artistieke product, educatie, marketing en promotie, de financiële positie en  ondernemerschap. Maar de raad mist in het beleidsplan een onderbouwde visie op de omroeptaak en vindt dat de focus te veel ligt op de concertpraktijk.

De raad is van mening dat de SOM de komende periode moet uitgaan van producties – die worden gemaakt in opdracht van de publieke omroep – met onderscheidend symfonisch en vocaal repertoire; die producties zijn primair bedoeld voor radio, tv en andere mediaplatforms, en zijn secundair van belang als concertserie. Met die taakopvatting als uitgangspunt kan de SOM een belangrijke speler blijven binnen de omroep en een waardevolle aanvulling zijn op het aanbod van orkesten en koren in en buiten de landelijke basisinfrastructuur.

De raad is van mening dat er voor de SOM voldoende kansen liggen om de komende vier jaar haar mediataak in te vullen en de gewenste innovatieslag te maken. De raad wil de nieuwe directeur van de SOM de gelegenheid geven om het beleidsplan verder aan te vullen met onder meer een uitwerking van de visie en ambities .

Staatssecretaris Dekker stemt in met het plan van de Stichting Omroep Muziek. Het biedt volgens hem een goede basis om de kwaliteit van de activiteiten van de SOM te behouden en om te vernieuwen, waardoor het een grotere meerwaarde kan hebben voor levende muziek bij de publieke omroep. Wel geeft hij, mede op basis van het advies van de raad, de SOM enkele aandachtspunten mee op het gebied van kwaliteit, positionering, vernieuwing en bedrijfsvoering.