Nederlandse kandidaat
Europees Erfgoedlabel

20 februari 2015

Minister Bussemaker heeft, op verzoek van de raad, de aanvraagprocedure voor kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel tot half februari 2015 verlengd. De gemeente Heerlen heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en het herdenkingsjaar van de mijnen (M2015) aangegrepen om een aanvraag in te dienen. Het idee hierachter is om SCHUNK*, in combinatie met Huis de Luijff, een centrale rol te laten vervullen in het verhaal van de Euregionale mijnenstreek.

De minister heeft de raad gevraagd hierover te adviseren. De raad heeft de aanvraag van de gemeente Heerlen beoordeeld aan de hand van drie criteria die de Europese Commissie aan het Europese Erfgoedlabel stelt: componenten van de Europese dimensie; aansluiting op het nationale, thematische kader; bedrijfsplan, draagvlak, educatie, continuïteit. Vervolgens hebben de specifiek voor Nederland geldende thema’s als filter gefungeerd (tolerantie & recht, mobiliteit & maakbaarheid, cultuur & sport, geld & koopmanschap).

Door de rol die Huis de Luijff heeft gespeeld in de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS), beschikt Heerlen over een locatie die van grote symbolische betekenis is voor de geschiedenis van de Europese Unie. Daarnaast past het verhaal over de EGKS mooi in de Nederlandse koopmanstraditie. Bovendien committeert de gemeente Heerlen zich de komende jaren aan de doorontwikkeling van de locatie. Hiervoor zijn al financiële afspraken gemaakt, zodat het project gefaseerd kan worden gerealiseerd.

Op basis hiervan vindt de raad dat de aanvraag van de gemeente Heerlen voor een Europees Erfgoedlabel kan worden voorgelegd aan de Europese Commissie.