Nederlandse valkerij

9 november 2017

De raad heeft een advies uitgebracht over de voordracht van de Nederlandse valkerij voor de ‘Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid’ (UNESCO). Vanaf 2010 staat de valkerij op deze lijst, na een gezamenlijk initiatief van elf landen. Sindsdien hebben meer landen zich aangesloten.

De raad staat positief tegenover de nominatie van de Nederlandse valkerij, omdat deze voldoet aan de gestelde criteria en voorwaarden. De raad gaat er vanuit dat de valkerij zich zowel op nationaal als internationaal niveau zal inzetten voor een ethische omgang met deze traditie. Ook verwacht de raad dat de valkerij op een positieve manier bijdraagt aan de mogelijke discussies hierover. Hij rekent er ook op dat de naleving van de ethische aspecten steeds door UNESCO wordt beoordeeld en geëvalueerd.

Bij voordrachten voor een zogenoemd extended file van een bestaand, internationaal dossier moeten alle aangesloten landen met de uitbreiding instemmen. Eind 2017 zijn die landen in de Verenigde Arabische Emiraten bijeengekomen en hebben de Nederlandse valkerij het groene licht gegeven. In 2018 kan het ministerie van OCW een nominatiedossier indienen bij UNESCO.