Snelle innovatie door culturele en
creatieve sector nodig

18 mei 2020

De culturele en creatieve sector heeft ruimte nodig om weerbaar en wendbaar uit de huidige crisis komen. Daarvoor zijn naast diverse steunmaatregelen ook innovaties nodig die de sector als geheel voorbereiden op verschillende scenario’s en de te verwachten economische terugslag. De sector is veel groter dan alleen het van rijkswege gesubsidieerde deel en heeft aantoonbaar een aanjaagfunctie in tijden van economisch herstel. Het is alleen daarom al belangrijk voor de toekomst van heel Nederland dat de sector de gevolgen van de coronacrisis te boven komt. Daarvoor is een op innovatie gerichte strategie nodig die zorgt dat de sector wendbaar en weerbaar de nieuwe tijd ingaat.

Lees het advies