Streven naar rechtvaardigheid

7 december 2020

Sinds 2007 vindt geen structureel onderzoek meer plaats naar herkomst van naziroofkunst en naar de oorspronkelijke Joodse eigenaren en hun erfgenamen. Dit is in strijd met internationale uitgangspunten, waaraan Nederland zich gecommitteerd heeft. Daarom moet het herkomstonderzoek zo snel mogelijk worden hervat. Daarnaast moet er een nieuw en eenduidig beoordelingskader komen voor verzoeken tot teruggave van de naziroofkunst. In dit beoordelingskader vindt geen afweging meer plaats tussen de belangen van de verzoekers en het belang van het museum. Betekenisvol herstel van onrecht moet het uitgangspunt van beleid zijn. Het adviesrapport: ‘Streven naar Rechtvaardigheid’ van de evaluatiecommissie restitutiebeleid naziroofkunst, werd op 7 december 2020 gepresenteerd door commissievoorzitter Jacob Kohnstamm.

Lees het advies