Tropenmuseum

18 mei 2013

Er zijn rijksgesubsidieerde musea die niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW vallen, maar door een ander ministerie worden gefi­nan­cierd. Door bezuinigingen kunnen deze musea in hun voortbestaan worden bedreigd. Het gevaar bestaat dat essentiële instellingen en collecties verdwijnen, zonder dat daarover in samen­hang met het rijksbeleid ten aanzien van musea en het gehele museale bestel een deugdelijke afweging wordt gemaakt.

Deze situatie wordt momenteel duidelijk geïllustreerd door het Tropenmuseum. Als gevolg van bezuini­gingen bij het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigt dit museum zijn deuren te moeten sluiten per 1 januari 2014. De Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur adviseren te voorkomen dat dit gebeurt, voordat goed in kaart is gebracht wat de gevolgen hier­van zullen zijn voor het beheer en behoud van de collectie en voor het publieksbereik.

De drie rijksgesubsidieerde musea in het verzamel­gebied van de volkenkunde – het Tropenmuseum, het Rijksmuseum Volkenkunde en het Afrika Museum – zouden volgens beide raden de gelegenheid moeten krijgen om op basis van deze analyse met een wervend, uitvoerbaar en kostenbesparend samen­wer­kings- of fusieplan te komen. Deze samen­werking kan per 2017 deel uitmaken van de culturele basisinfra­structuur.