Verdrag van Maastricht

27 januari 2017

Eind 2016 heeft de raad geadviseerd over de voorselectie van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel. De raad stelde toen voor om het provinciaal bestuur van Limburg een nieuwe aanvraag te laten indienen voor de site ‘het Verdrag van Maastricht’. Daarin zou onder andere aandacht moeten zijn voor de Europese betekenis en samenwerking in Europa en de regio.

De nieuwe, verbeterde aanvraag bevat een uitdagend meerjarenprogramma, waarmee het Verdrag van Maastricht op een duurzame wijze wordt ingezet voor het debat over en reflectie op het Europa van nu en van de toekomst. De raad waardeert dat er contact wordt gezocht met steden waar het Verdrag van Maastricht verder is ontwikkeld en aangepast. Zo kan de site als een echte lieu de mémoire een dynamisch onderdeel van het denken en debatteren over Europa worden.

De raad adviseert het Verdrag van Maastricht voor te dragen voor een Europees Erfgoedlabel. De huidige aanvraag maakt volgens de raad kans op een toekenning, als daarin rekening wordt gehouden met een aantal kanttekeningen die de raad in zijn advies maakt (onder meer over het educatieplan en de verspreiding van kennis). Ook moet in de begroting de financiering van de projecten voor de komende vier jaar voldoende worden gespecificeerd om de continuïteit ervan geloofwaardig te maken.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Locaties die het label krijgen staan symbool voor de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten die gericht zijn op jongeren.

Begin 2018 is de voordracht van een onafhankelijke jury officieel bekrachtigd door de Europese Commissie. In de lente was er een officiële ceremonie in Bulgarije waar het Europees Erfgoedlabel is toegekend aan het Verdrag van Maastricht en acht andere erfgoedlocaties.

Het Verdrag van Maastricht werd in 1992 ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement. Daarmee werd de Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht.