Visitatiekader rijksmusea

7 juli 2020

De kwaliteit en de prestaties van de rijksmusea moeten periodiek worden getoetst door onafhankelijke deskundigen. De Raad voor Cultuur vindt dat een onafhankelijke organisatie de uitvoering van deze toetsing voor haar rekening moet nemen. Minister en Museumvereniging hadden tot nu toe voor ogen dat de Museumvereniging zelf de visitatie van de rijksmusea zou uitvoeren. De raad vindt dat in strijd met de regels van good governance. De raad stelt een gesprek voor met de minister en de Museumvereniging over de invulling van de visitatie.

Lees het advies