Voorselectie
Europees Erfgoedlabel

15 januari 2015

Voor de nationale voorselectie voor het Europese Erfgoedlabel heeft zich slechts één locatie aangemeld: Huis Doorn – ‘Paviljoen Nederland en de Eerste Wereldoorlog’. De raad heeft de aanvraag van Huis Doorn beoordeeld aan de hand van de eisen die de Europese Commissie aan het Erfgoedlabel stelt, namelijk: componenten van de Europese dimensie; aansluiting op het nationale, thematische kader; bedrijfsplan, draagvlak, educatie, continuïteit.

Vervolgens hebben de specifiek voor Nederland geldende thema’s als filter gefungeerd: tolerantie & recht, mobiliteit & maakbaarheid, cultuur & sport, geld & koopmanschap. Het belang van Huis Doorn is volgens de raad te klein om de locatie door middel van een Europees Erfgoedlabel te kunnen promoten als pijler onder de Europese geschiedenis en cultuur. Huis Doorn kwalificeert zich daarom niet voor het Europese Erfgoedlabel.

De raad adviseert de aanvraagprocedure te verlengen of opnieuw te openen, zodat er mogelijk alsnog in maart 2015 een Nederlandse voordracht voor het Europees Erfgoedlabel kan worden gedaan.

Europese Jury
Nederland mag een lid voordragen voor de Europese Jury die zich zal bezighouden met de beoordeling van de aanvragen voor een Europees Erfgoedlabel. De Europese Jury bestaat uit dertien onafhankelijke deskundigen. De raad adviseert een lid te werven dat de betekenis van het Europese Erfgoedlabel – voor het uitdragen van het belang van de eenwordingsgeschiedenis van Europa en de ontwikkeling van Europese cultuur – begrijpt.

Verder moeten kandidaat-juryleden beschikken over een relevant internationaal netwerk, beheersen zij de Engelse taal en hebben zij een track record in transnationale samenwerkingsprojecten. Kandidaat-juryleden hebben ook kennis van eigentijdse communicatiemiddelen, participeren in internationale netwerken en zijn op de hoogte van eigentijdse manieren om cultuur(geschiedenis) over te dragen op huidige en toekomstige generaties.