Vraag nadere uitwerking
beleidsplan NPO

4 februari 2021

De Raad voor Cultuur vindt nadere uitwerking nodig van het beleidsplan van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De raad adviseert demissionair minister Slob (Media) de NPO hierom te vragen. Een uitgewerkt plan biedt volgens de raad meer houvast voor het maken van concrete en toetsbare prestatieafspraken. Bovendien helpt het omroepen en andere stakeholders om hun bedrijfsstrategieƫn beter op die van de NPO af te stemmen. De minister had de raad om advies gevraagd over het concessiebeleidsplan van de NPO voor 2022-2026 op grond van de Mediawet. Ook het Commissariaat voor de Media is om advies gevraagd.

Lees het nieuwsbericht