De raad in de media

In 2015 trok met name het advies Agenda Cultuur de nodige media-aandacht. Daarnaast zocht de raad vorig jaar ook af en toe zelf de publiciteit via persberichten, interviews en ingezonden stukken in de krant. Ook verspreidde de raad in 2015 diverse digitale nieuwsbrieven naar zijn 2.600 abonnees. Via Twitter stuurde hij ook de nodige berichten naar zijn ruim 9.000 volgers.

Agenda Cultuur in landelijke en regionale dagbladen

Raad voor Cultuur in landelijke en regionale dagbladen
(per maand)


April: advies Agenda Cultuur. 2017 – 2020 en verder
Oktober, november: adviezen over concessiebeleidsplan NPO, AT5, immaterieel erfgoed UNESCO en professionalisering van monumentenbehoud