Werkbezoeken

Cultuur en media zijn ingebed in de verschillende regio’s die ons land rijk is. Om een goed beeld te krijgen van de praktijk en de verschillende cultuurregio’s brengt de raad regelmatig werkbezoeken in het land.

Hier volgt een overzicht van de werkbezoeken van 2023.

Flevoland en Amsterdam

30 en 31 maart 2023

De Raad voor Cultuur bracht een tweedaags werkbezoek aan de cultuur in Flevoland en Metropoolregio Amsterdam. Het werkbezoek werd mede georganiseerd door de gemeente Almere, de Provincie Flevoland en de gemeente Amsterdam. Het bezoek leidde van een archeologische opgraving tot de grootste lokale omroep van Nederland en van podiumkunst voor het allerjongste kind tot de waarde van de nachtcultuur en van LAND ART tot grootstedelijke cultuur.

Voorzitter Kristel Baele: “Het was bijzonder inspirerend de volle breedte van ons werkterrein in de praktijk te zien. Het meest was ik onder de indruk van de enorme creativiteit en drive van makers en bestuurders om ondanks soms moeilijke omstandigheden toch door te zetten.”

Lees het nieuwsbericht

Omroepen Rijnmond en Open Rotterdam

7 juli 2023

Lokale media zijn niet te missen. Daarom bracht de Raad voor Cultuur een werkbezoek aan regionale omroep Rijnmond en de lokale omroep OPEN Rotterdam. Beide omroepen geven op eigen wijze invulling aan de lokale publieke media-opdracht in en om Rotterdam, maar werken ook samen op velerlei gebied. Naast gesprekken werd er ook een kijkje genomen op de redactievloer en in de studio’s.

Lees het nieuwsbericht

Twente

7 september 2023

De Raad voor Cultuur heeft een werbezoek gebracht aan Enschede. Het werkbezoek van de raad is er een in een reeks die erop gericht is om inzicht op te halen over culturele ontwikkelingen in de regio. Het gevarieerde programma richtte zich op verschillende facetten van cultuur en media en werd mede georganiseerd door de gemeente Enschede in samenwerking met cultuurregio Twente.

Voorzitter Kristel Baele: “Wat mij opviel was de breedte en de rijkdom van het culturele aanbod en de mooie balans tussen innovatie en behoud van wat goed is. Er wordt hier niet alleen over samenwerking gepraat, het gebeurt echt.”

Lees het nieuwsbericht

Zwolle

8 september 2023

De Raad voor Cultuur heeft een werkbezoek gebracht aan Cultuurregio Zwolle. Het bezoek leidde van het cross-disciplinaire makershuis VAKTOR, langs presentaties van Hiphopartiesten en gesprekken met makers en bestuurders uit de regio in schouwburg Odeon naar Museum de Fundatie. Hier werd stilgestaan bij enkele werken uit de tentoonstelling Guillaume Lo A Njoe en Leiko Ikemura. Het bezoek aan Cultuurregio Zwolle werd mede georganiseerd door de diverse gemeenten die samenwerken in de Cultuurregio Zwolle.

Voorzitter Kristel Baele: “Ik was onder de indruk van de kracht die uitgaat van de samenwerking tussen stad en platteland binnen deze regio. Die levert kansen op voor een bredere spreiding van cultuureducatie en voor ontwikkeling van maaktalent. Cultuurregio Zwolle heeft ons laten zien hoe je door praktisch samen te werken een sterker cultureel ecosysteem krijgt, dat bijdraagt aan een sterke, aantrekkelijke regio.”

Lees het nieuwsbericht