Advies tot aanwijzing professionele
organisaties voor monumentenbehoud

19 december 2018

De raad heeft onderstaande aanvragen getoetst aan de hand van de vijf beoordelingscriteria uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (artikel 31). Ook is hij nagegaan of instandhouding van monumenten een aantoonbare hoofdactiviteit van de organisatie is.

  • Stadsgoed Monumenten B.V.
  • Stichting Oude Gelderse Kerken
  • Stichting tot Instandhouding der Goederen en Rechten van het Huis Bergh
  • Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
  • Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

Drie aanvragers hebben een positief advies van de raad gekregen:
Stadsgoed Monumenten B.V., Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.. De andere aanvragers voldoen nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.