Voordracht Europees Erfgoedlabel

Minister Van Engelshoven heeft de raad verzocht te adviseren over de aanvraag van de ‘Zeven Koloniën van Weldadigheid’ voor een Europees Erfgoedlabel. Deze koloniën zijn gesticht tussen 1818 en 1825, toen het huidige België en Nederland nog één land vormden. Het initiatief voor de aanvraag komt van het Kempens Landschap, waarin twee van de zeven koloniën zich bevinden (Wortel en Merksplas).

De Belgische jury heeft eerder al over de aanvraag geoordeeld; zij gaat akkoord met de voordracht, als er een aantal inhoudelijke verbeteringen worden doorgevoerd rondom onder meer de Europese dimensie van de koloniën en de communicatie hierover naar het publiek. Daarnaast is Nederlandse instemming met de voordracht ook een voorwaarde.

Om te bepalen of de aanvraag kans maakt op een Europees Erfgoedlabel, heeft de raad het dossier beoordeeld aan de hand van criteria die zijn ontleend aan de eisen van de Europese Commissie (Europese dimensie, bedrijfsplan, draagvlak, educatie, continuïteit). Volgens de raad is de site kansrijk, maar moet de aanvraag op cruciale punten nog aangescherpt worden.

De Zeven Koloniën van Weldadigheid hebben duidelijk een symbolische waarde voor de Europese geschiedenis, als het gaat om de continue worsteling met armoede, landloperij en dakloosheid in een periode die te boek staat als het ‘paupertijdperk’. Door dit verhaal onder de aandacht te brengen, krijgt de aanvraag meer nuance. Ook moet de naam van de site worden verklaard uit de biografie van de stichter, Johannes van den Bosch, in samenhang met de koloniale geschiedenis van Europa. Daarnaast verwacht de raad dat er in de aanvraag een inhoudelijk beter onderbouwde toelichting komt op de communicatie en educatie over de Europese dimensie.

Als de gevraagde aanpassingen in de aanvraag worden verwerkt, adviseert de raad de minister om akkoord te gaan met de voordracht van de Zeven Koloniën van Weldadigheid voor een Europees Erfgoedlabel.