Aanvullende beleidsplannen
culturele instellingen

20 december 2013

In Slagen in cultuur. Culturele Basisinfrastructuur 2013 – 2016 heeft de raad een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven onder de voorwaarde dat zij in 2013 een aanvullend plan indienen. De minister heeft dit advies overgenomen en deze voorwaarde in de subsidiebeschikkingen opgenomen. Ook waren er instellingen die in 2013 om andere redenen een aanvullend plan hebben ingediend.

De raad heeft op verzoek van de minister een reactie gegeven op de plannen van Museum Meermanno, Het Letterkundig Museum, Het Nieuwe Instituut, de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en De Utrechtse Spelen en hierover richtinggevende aandachtspunten geformuleerd.

Zoals de minister al in de beschikking van de betrok­ken instellingen heeft aangekondigd, zal de raad de komende jaren in zijn monitoring specifiek aandacht besteden aan de manier waarop de instellingen gehoor geven aan de aandachtspunten.