Voorwoord

2022 was in veel opzichten een historisch jaar. Een jaar waarin we definitief uit de pandemie en de lockdowns kwamen. Alles kon weer in beweging komen. De Raad heeft het aangegrepen om weer fysiek het land in te gaan en het oor te luisteren te leggen tijdens tal van werkbezoeken.

De coronacrisis bracht de waarde van cultuur indringend naar voren. Het bleek een baken van troost en verbinding in moeilijke tijden. Om die rol te blijven vervullen trokken makers en instellingen alles uit de kast. Naast die betrokkenheid en de wendbaarheid, bracht de pandemie ook de fundamentele knelpunten in de culturele en creatieve sector versterkt aan het licht. Reden voor de Raad een herziening van het bestel te bepleiten in ‘Beweging in het bestel’. De discussie over de eenmalige verlenging van de BIS, met rust en ruimte om hierover goed na te kunnen denken, kwam hier uit voort. Die discussie is inmiddels beslecht in de vorm van een parallel traject voor de BIS 25-28 én een bestelherziening. Over beide brengt de Raad in 2023 adviezen uit.

2022 was een jaar met een rijke oogst aan raadsadviezen. Moeilijke thema’s werden daarbij niet geschuwd, denk aan de adviezen over Grensoverschrijdend gedrag en de Collectie Nederland en de reflectie op de legitimatiecriteria voor publieke omroepen.

De Raad is zich tijdens de pandemie sterk blijven maken voor amateurkunst en toegang tot cultuur voor iedereen. Ook ging de raad in gesprek met jongeren, die het tijdens de pandemie onevenredig zwaar hadden. Het resulteerde in de oprichting van een Jongerenplatform, dat de Raad van input en advies zal dienen.

We danken al onze gesprekspartners en adviseurs voor hun openheid en bijdragen en blijven graag in gesprek.

Namens de Raad voor Cultuur,

Kristel Baele

Eerste Haagse Cultuurrede in Filmhuis Den Haag: ‘Kunst als deur naar geluk’

16 december 2022

“Kunst en cultuur helpen bij het overbruggen van maatschappelijke tegenstellingen. Het belang daarvan in onze pluriforme samenleving kan niet genoeg benadrukt worden.” Dat stelt Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur, in de Eerste Haagse Cultuurrede in Filmhuis Den Haag, gehouden op 16 december 2022. Baele stond in haar rede stil bij de kracht van lokale culturele instellingen en hun rol om zoveel mogelijk mensen laagdrempelig met cultuur in aanraking te brengen.

“Cultuur is zo vanzelfsprekend als water uit de kraan en de lucht die we inademen. We kunnen als samenleving niet zonder. Cultuur is alomtegenwoordig en een baken in moeilijke tijden. Een baken dat tegenstellingen in de pluriforme samenleving kan overbruggen”, aldus Baele.

Lees het nieuwsbericht