Beweging in het bestel

1 april 2022

De Raad voor Cultuur vindt dat er nu een unieke kans ligt om de culturele en creatieve sector weerbaarder en wendbaarder te maken én gelijktijdig in te zetten op ruimte voor herstel van de sector na corona. Dat vergt wel een brede blik op het cultuurbestel als geheel en voldoende tijd om het gesprek hierover te voeren. De gebruikelijke vierjaarlijkse cyclus om te komen tot een nieuwe subsidieronde voor cultuur is daarvoor te kort en zou met twee of vier jaar verlengd moeten worden. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een verkennende notitie aan staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. De staatssecretaris heeft de notitie: ‘Beweging in het bestel. Verkenning naar een nieuw advies over het cultuurbestel’ in ontvangst genomen.

Lees het advies
Lees het nieuwsbericht