Essay: In de file op een versperde weg

23 mei 2022

Is er sprake van een verloren generatie jonge kunstenaars door de coronacrisis? Die vraag bekroop de Raad voor Cultuur begin 2022 tijdens gesprekken met bijna 40 startende kunstenaars en creatieven over hun ervaringen in coronatijd. Het is bekend dat starten als kunstenaar ook zonder lockdowns al geen sinecure was. Maar: “Het beeld uit de gesprekken is heftiger en zorgelijker dan vooraf gedacht.”, aldus de raad in het essay. “Het is goed dat de staatssecretaris nu extra middelen vrijmaakt voor jongeren en jonge makers in het eerder vandaag door haar gepresenteerde transitiepakket voor de culturele en creatieve sector.”, zo laat voorzitter Kristel Baele vandaag weten.

Op basis van de gesprekken schreef de raad een bijdrage in de essaybundel ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’ onder de titel ‘In de file op een versperde weg, hoe jonge kunstenaars en creatieven hun start in de sector ervaren’. De essaybundel is een initiatief van veertien adviesraden van de rijksoverheid. Daarin roepen zij samenleving en politiek op om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Het initiatief kwam tot stand naar aanleiding van signalen dat jongeren het extra moeilijk hadden door alle coronamaatregelen van de afgelopen jaren. De bundel is aangeboden aan minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Van Oijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Het advies leidde ertoe dat in oktober 2022 het JongeMakersPlatform van start ging.

Lees het essay
Lees het nieuwsbericht