Koloniale collecties en erkenning
van onrecht

7 oktober 2020

Erkenning van onrecht en de bereidheid om dit onrecht zoveel mogelijk te herstellen, dat moeten de uitgangspunten zijn van het beleid over de koloniale collecties in Nederlandse musea. Nederland moet daarom bereid zijn om in voormalige Nederlandse koloniën buitgemaakte cultuurgoederen onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hier om vraagt. Dat staat in het adviesrapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties. Deze adviescommissie, onder voorzitterschap van Lilian Gonçalves-Ho Kang You, werd op verzoek van de minister ingesteld door de Raad voor Cultuur.

Lees het advies