Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst

5 juni 2014

In het advies Slagen in Cultuur (mei 2012) heeft de raad een aantal instellingen een positief subsidieadvies gegeven onder de voorwaarde dat zij een aanvullend plan zouden indienen. Een van deze instellingen was het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

De raad vindt dat het strategisch beleidsplan de nieuwe koers van het LKCA goed beschrijft. Hij geeft in zijn advies enige richtinggevende aandachtspunten mee over cultureel ondernemerschap, governance, internationale dimensie en aansluiting bij het sociale domein.