Meerjaren­begroting NPO

30 oktober 2015

In september 2015 heeft de raad een advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2016 – 2020 van de NPO. Ongeveer tegelijkertijd bracht de NPO zijn meerjarenbegroting voor dezelfde periode uit. Ook daarover adviseert de raad staatssecretaris Dekker (Media).

Omdat de raad in zijn advies over het concessiebeleidsplan al uitgebreid is ingegaan op de stappen die de NPO van plan is te zetten – rekening houdend met de kabinetsvisie op de publieke omroep – beperkt de raad zich tot de meest in het oog springende bevindingen.

De meerjarenbegroting 2016 – 2020 van de NPO zou de financiële uitwerking van het concessiebeleidsplan moeten zijn. De raad constateert echter dat dit in beperkte mate het geval is. In de meerjarenbegroting worden veel woorden, maar weinig cijfers gebruikt. Hoewel er goede voornemens en acties in staan, adviseert de raad dat de NPO strategie en financiële uitwerking nauwer aan elkaar koppelt, en gedetailleerder inzicht in de financiën verschaft; in ieder geval zodanig dat de budgetten de beleidskeuzes duidelijk ondersteunen.