Onvervangbaar & Onmisbaar

7 maart 2022

De wettelijke bescherming van belangrijk cultureel erfgoed tegen ongewenste verkoop aan het buitenland moet dynamischer worden ingericht. Hiertoe moet een nationaal uitvoergunningensysteem komen. Voor een actiever beschermingsbeleid is daarnaast een stevig financieel fundament nodig. Dit adviseert de Commissie Collectie Nederland, ingesteld door de Raad voor Cultuur, in het advies ‘Onvervangbaar & Onmisbaar. Naar een dynamisch beschermingsmodel voor de Collectie Nederland’. De voorzitter van de commissie, Sybrand van Haersma Buma, heeft het advies aangeboden aan staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media.

Lees het advies
Lees het nieuwsbericht