Raad voor Cultuur positief
over aanbodkanaal L11Alaaf

17 december 2019

Als het aan de Raad voor Cultuur ligt, kan minister Slob (Media) toestemming geven voor het aanbodkanaal L11Alaaf. Dat richt zich op verspreiding van Limburgse carnavalsliedjes en put daarbij uit een unieke collectie ‘vasteloavesschlagers’. L11Alaaf onderscheidt zich van andere carnavalszenders door het specifiek Limburgstalige aanbod.

De raad erkent in zijn advies het culturele en maatschappelijke belang van carnaval voor Limburg: “Een publieke regionale zender als L1 heeft een belangrijke rol om deze cultuurvorm te tonen en te verspreiden. Wanneer L11Alaaf als enige een grote, unieke collectie Limburgstalige carnavalsmuziek uitzendt, toont het kanaal daarmee van toegevoegde waarde te zijn.” De raad gaat ervan uit dat L11Alaaf geen reclame uitzendt, zodat er geen concurrentievervalsing is ten opzichte van bestaande carnavalszenders.

De landelijke en regionale publieke omroep (NPO en RPO) moeten een procedure doorlopen om aanbodkanalen te starten, of op te heffen. Onderdeel van die procedure is advisering door het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur.