Regionale omroepen

17 augustus 2015

De raad is in zijn advies aan staatssecretaris Dekker (Media) kritisch over het rapport Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: van Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). Hierin geeft ROOS invulling aan de opgelegde bezuiniging van 17 miljoen euro. ROOS kiest voor een nieuw bestuursmodel met een vijfkoppige directie, en met vijf clusters van regionale omroepen met eigen directies en raden van toezicht. Hierdoor wordt een hiërarchische laag toegevoegd. Dit veroorzaakt volgens de raad meer bestuurlijke drukte, meer vergadertijd en vertraging in de besluitvorming. De raad ziet liever minder directeuren in de koepel en één sterke raad van toezicht boven de hele organisatie.

De raad constateert dat ROOS grotendeels vasthoudt aan de bestaande organisaties en de provinciale indeling. Ook blijft samenwerking met de landelijke publieke omroep onderbelicht. Daarnaast concludeert de raad dat ROOS te weinig oog heeft voor samenwerking met lokale publieke en private mediapartijen, zoals regionale dagbladen.

De raad adviseert de staatssecretaris dat ROOS op den duur samen met OLON, Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, streeft naar een samensmelting van de 13 regionale en 278 lokale omroepen tot mediacentra. Hieraan kunnen verschillende partijen deelnemen, zoals commerciële media, culturele en maatschappelijke organisatie, maar ook burgerinitiatieven en lokale overheden.