Snelle ontwikkeling van gezamenlijk online platform

3 september 2019

Al vóór 2021 moet er één online platform komen waar alle Nederlandse programma’s voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te vinden zijn. Overheid, publieke en commerciële zenders moeten hiervoor snel en intensief samenwerken. Ook moet de organisatie van het omroepbestel op korte termijn worden aangepast aan online mediagebruik. Dat adviseert de raad naar aanleiding van de omroepbrief van minister Slob (Media) aan de Tweede Kamer.

De minister moet toezien op de snelle ontwikkeling van het gezamenlijke online platform. Hierin moeten bestaande platforms als NPO Start, NPO Start Plus en NLZiet samenwerken. Ook commerciële platforms, zoals Videoland, KIJK en RTLXL moeten zich bij het nieuwe online platform kunnen aansluiten. Het platform moet hét online-adres worden voor Nederlandse mediaproducties als tegenwicht aan buitenlandse mediaplatforms.

Vindbaar, toegankelijk en betaalbaar
Nederlanders kijken en luisteren voor het eerst vaker online dan naar traditionele radio en tv. Internationale superplatforms, zoals Youtube, Spotify, Netflix en Videoland, spelen hier handig op in. Disney+ en AppleTV+ komen hier nog bij. Gebruikers betalen voor veel van die diensten abonnementskosten. De raad vindt het belangrijk dat Nederlandse publieke programma’s voor iedereen vindbaar, toegankelijk en betaalbaar blijven.

De ‘omslag naar online’ heeft ook verregaande implicaties voor de manier waarop het publieke mediabestel is ingericht. Verhoging van de kwaliteit van Nederlandse mediaproducties staat daarbij voorop. De raad adviseert om de NPO een sterkere regisserende rol te geven door ‘domeinmanagers’ aan te stellen. Die moeten op basis van heldere prestatieafspraken in overleg met omroepen en buitenproducenten tot een programmatische invulling komen voor ‘aanboddomeinen’, zoals nieuws, opinie, samenleving, kennis, sport, expressie en amusement. De organisatie van de NPO en de samenwerking met de omroepen worden hierop aangepast.

De raad ziet weinig heil in de ministeriële plannen voor het omvormen van NPO3 tot een kanaal voor streekgebonden programmering en adviseert de NPO en de regionale omroepen om tot een ‘vensterprogrammering’ te komen. Daarbij vullen regionale omroepen per verzorgingsgebied een beperkt deel van de zendtijd op de landelijke televisiezenders. De raad ziet geen aanleiding voor een generiek online reclameverbod, wél voor reclamevrije jeugdprogrammering, via alle kanalen en op alle tijdstippen.