Vaste boekenprijs.
Advies bij tweede evaluatie
van de wet

4 juli 2014

De raad adviseert de ‘Wet op de vaste boekenprijs’ voor­lopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken gegarandeerd blijven.

Met het oog op de huidige economische omstandigheden vindt de raad afschaffing van de wet – op korte termijn – niet verantwoord. Hij concludeert wel dat er onduide­lijk­heid blijft bestaan over de effectiviteit van de wet. Ook blijven (digitale) productontwikkeling en innovatie in de boekensector urgent. Daarom verbindt de raad aan dit advies wel een aantal voorwaarden:

  • De relatie tussen de overheid en de boekensector moet anders worden ingericht. Wie bij wet een bijzondere economische status geniet, zal meer inzage moeten geven in relevante cijfers;
  • Overtuigend bewijs voor de werking van de wet is tot nu toe niet geleverd. Er zullen daarom alternatieve evaluatie­methoden moeten worden ontwikkeld;
  • De overheid laat onderzoeken of er (alternatieve) steunmaatregelen gewenst zijn om de sector al dan niet tijdelijk (of extra) te ondersteunen, zodat de lees- en boekencultuur wordt bevorderd;
  • Partijen in de boekenbranche gaan hun krachten bundelen en voeren met elan een innovatieagenda uit.

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, dan ligt volgens de raad afschaffing van de wet over vier jaar in de rede.

Reactie minister Bussemaker (OCW)

De vaste boekenprijs blijft voorlopig bestaan; de Wet op de vaste boekenprijs wordt over vier jaar opnieuw geëvalueerd. Dat heeft het kabinet besloten (februari 2015). Het volgt daarmee het advies van de Raad voor Cultuur.

De komende vier jaar moet de sector van minister Bussemaker (OCW) aantonen dat de wet het aanbod van minder populaire titels ook daadwerkelijk stimuleert. Zij plaatst, net als de raad in zijn advies, grote vraagtekens bij de effectiviteit van de wet.

De raad koppelde aan zijn advies om de boekenprijs voorlopig te handhaven vier voorwaarden, die de minister allemaal overneemt. De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak zal de rol van innovatiecentrum op zich nemen. De minister gaat dat innovatie­centrum financieel ondersteunen als de boekenbranche hierin zelf ook investeert. Over twee jaar komt er een tussentijdse rapportage over innovatie, digitalisering en kruissubsidiëring in de boekensector.