Voorselectie Europees Erfgoedlabel

9 december 2016

Nederland kan in 2018 één Europees Erfgoedlabel toegewezen krijgen. Voor de nationale voorselectie hebben zich twee sites kandidaat gesteld: het Verdrag van Maastricht in het Gouvernement aan de Maas en De Grote Kerk Dordrecht (Synode van Dordrecht). Minister Bussemaker heeft de raad verzocht te adviseren over deze kandidaten.

De raad heeft de aanvragen beoordeeld aan de hand van drie criteria, die zijn ontleend aan de eisen die de Europese Commissie aan het Europees Erfgoedlabel stelt: componenten van een Europese dimensie; aansluiting op het nationale, thematische kader; bedrijfsplan, draagvlak, educatie, continuïteit. Daarna fungeren de specifiek voor Nederland geldende thema’s – tolerantie & recht, mobiliteit & maakbaarheid, cultuur & sport, geld & koopmanschap – als filter.

In de aanvraag van de provincie Limburg wordt volgens de raad nog te weinig inhoudelijke context geboden om het Verdrag van Maastricht te kunnen kwalificeren voor het Europees Erfgoedlabel. De raad adviseert daarom de provincie Limburg te verzoeken om in januari 2017 een aangepast plan in te dienen, waarin onder meer aandacht is voor een inhoudelijke programmering rondom de voorgeschiedenis en totstandkoming van het Verdrag van Maastricht, en voor een internationaal georiënteerd educatieproject dat gericht is op debat en betrokkenheid van jongeren.

De aanvraag van de Grote Kerk voor de Synode van Dordrecht kwalificeert zich volgens de raad onvoldoende voor het Europees Erfgoedlabel. De belangrijke symbolische waarde voor de eenwording van Europa is niet overtuigend aangetoond. Ook blijkt uit de aanvraag dat er nog geen specifieke Europese dimensie van de Synode van Dordrecht in het programma is geïntegreerd; dit gaat pas gebeuren als het Europese Erfgoedlabel wordt toegekend.