Voortgang Scapino en EYE

2 oktober 2015

In het advies Slagen in Cultuur plaatste de raad een aantal kritische kanttekeningen bij de subsidieaanvragen van Scapino en EYE. De minister van OCW kondigde daarom destijds aan de raad medio 2015 advies te vragen over de voortgang bij deze instellingen.

De raad concludeert nu in zijn advies dat Scapino zich de afgelopen jaren zowel in artistiek als financieel-organisatorisch opzicht heeft verbeterd. Hij is van mening dat Scapino de komende jaren verder haar artistieke identiteit moet ontwikkelen en verdiepen aan de hand van de vier vaste choreografen. Daarnaast adviseert de raad de financiƫle basis te verbreden, zodat de werkdruk bij Scapino verlicht kan worden.

De raad spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop EYE de veelzijdigheid van het medium film samenbrengt en belicht. Hij is van mening dat deze instelling meer aandacht moet geven aan een museale identiteit in de filmsector en daarbij beter gebruik moet maken van zijn bijzondere collectie. De raad mist nog een visie of strategisch plan, waarin doelstellingen, activiteiten en middelen bij elkaar gebracht worden. Die zouden juist een stevig fundament moeten vormen voor de plannen voor de volgende subsidieperiode.