De raad in de media

Begin 2013 trok het advies over het museumbestel, Ontgrenzen en Verbinden, de nodige media-aandacht. Maar ook andere adviezen bleven niet onopgemerkt in de pers. Daarnaast zocht de raad vorig jaar ook af en toe zelf de publiciteit via pers­berichten, interviews en ingezonden stukken in de krant.

Daarnaast lanceerde de raad lanceerde in 2013 een externe, digitale nieuwsbrief die inmiddels ruim 2.000 abonnees telt. Via Twitter verspreidde hij ook de nodige berichten onder zijn ruim 7.000 volgers. En – vrij uniek – ook één ongevraagd advies, gericht aan de gemeenteraad van Rotterdam:

“ Vanmiddag debat in gem.raad R’dam over verkoop stukken Wereldmuseum. Niet doen, wacht eerst ons advies over museumbestel op 31/1 af.”

Ontgrenzen en verbinden.
Naar een nieuw museaal bestel

31 januari 2013

Op het secretariaat van de raad in Den Haag is naar aanleiding van het advies Ontgrenzen en Verbinden een drukbezochte persconferentie gehouden. Dezelfde dag heeft de voorzitter het advies live toegelicht op radio en tv. Ook na publicatie heeft het advies van de raad nog enige aandacht in de media gekregen.

In totaal zijn in de landelijke en regionale dagbladen 57 artikelen verschenen, verdeeld over drie periodes:

  1. 9 artikelen na de openingsspeech van de voorzitter van de raad bij het symposium Museum Minutes. In deze speech lichtte de voorzitter al een tipje van de sluier op.
    14 januari 2013;
  2. 13 artikelen na publicatie van het advies
    31 januari 2013;
  3. 35 artikelen rondom de beleidsreactie van minister Bussemaker op het advies en het debat hierover in de Tweede Kamer
    juni 2013.

“Slechts 5 procent van de objecten in museum­collecties is regelmatig op zaal te zien. De rest ligt in depots. Collecties moeten meer uitgewisseld worden. Dan kan het publiek op meer plekken meer en langer mooie stukken zien.”

“Wij willen liever dat de musea meer geld verdienen door meer bezoekers te trekken. Daarvoor moet er overal in het land meer zichtbaar worden van al het moois dat in depots ligt. Niet alleen in de Randstad.”

“Meer afstemming tussen musea kan ook voorkomen dat er overbodige aankopen worden gedaan, objecten waarvan andere musea al een soortgelijk exem­plaar hebben. En er zijn allerlei besparingen mogelijk. Denk aan gedeelde depots, gemeen­schap­pelijk onderzoek, samen opzetten van educatie en uit­wisselen van tentoonstellingen.”

Joop Daalmeijer
NRC, 31 januari 2013

Culturele vertegenwoordiging
in Frankrijk

16 mei 2013

De Nederlandse ambassade in Parijs moet, na slui­ting van het Fondation Institut Néerlandais, jaar­lijks wisselende culturele intendanten of experts aan­stellen. Die moeten een keuze maken uit het Neder­landse culturele aanbod dat het verdient onder de aandacht van het Franse publiek te worden gebracht. Dat schrijft de raad in zijn advies.

“Er moet een substantieel bedrag beschikbaar zijn om wisselende culturele intendanten of experts bij de ambassade aan te stellen”, zegt Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad.

De raad vindt dat de Nederlandse ambassade bij het samenstellen van een cultureel programma niet alleen topinstellingen moet promoten, maar ook getalen­teerde jonge kunstenaars een steuntje in de rug moet geven. Het streven moet zijn om het Neder­landse culturele aanbod ook in andere Franse steden dan Parijs te tonen, zoals Lyon, Marseille, Nantes en Lille. “Ook daar zijn podia en festivals waar een jong, in cultuur geïnteresseerd publiek op afkomt”, zegt Daalmeijer.

De raad dringt erop aan dat het afbouwen van het Institut Néerlandais, waar 21 mensen hun baan verliezen, zorgvuldig verloopt. “Deze instelling had een uitstekende reputatie en een groot netwerk in Frankrijk, en beide moeten voor de ambassade behouden blijven”, licht Daalmeijer toe.

Joop Daalmeijer
NRC, 16 mei 2013

Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen

6 juni 2013

De bibliotheekwereld gaat vanaf 2015 grondig op de schop. Iedere Nederlander moet vanaf 2015 via het internet e-boeken kunnen lenen. De raad staat achter het wetsvoorstel hierover, maar waarschuwt voor de gevolgen voor kleine, lokale bibliotheken.

De nadruk van het wetsvoorstel ligt volgens de raad te veel op de oprichting van de digitale bibliotheek en er ontbreekt een ‘vernieuwend perspectief op de functie en het bereik van de lokale bibliotheken’. In de nieuwe wet is ‘digitalisering de belangrijkste drijvende kracht bij de ontwikkelingen in de openbare bibliotheek’.

De nieuwe wet zou gemeenten op het idee kunnen brengen om bibliotheekvoorzieningen verder af te bouwen omdat de landelijke digitale bibliotheek de burger voldoende bedient. “De verbindende rol naar andere maatschappelijke domeinen, zoals onderwijs, archieven en lokale omroepen, dreigt daarmee verloren te gaan”, zegt secretaris Jeroen Bartelse van de raad.

Innovatie van fysieke openbare bibliotheken verdient om die reden ook een plaats in de wet. Temeer om­dat wordt voorzien dat in de toekomst commer­ciële aanbieders en bibliotheken parallel e-boeken en andere digitale producten gaan verhuren. Bartelse: “Dat maakt het noodzakelijk om te onder­bouwen wat de onderscheidende waarde is van bibliotheken.”

Jeroen Bartelse
Volkskrant, 6 juni 2013