Over de raad

De Raad voor Cultuur is het wettelijke, onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied  van kunst, cultuur en media. De raad adviseert – gevraagd en ongevraagd – over actuele beleids­kwesties en subsidie­aanvragen.

Daarnaast geeft de raad ook zogenoemde ‘uitvoeringsadviezen’ over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud, immaterieel erfgoed (UNESCO) en over het Europees Erfgoedlabel.

Raad voor Cultuur

Joop Daalmeijer voorzitter, Melle Daamen, Özkan Gölpinar vanaf 1 december 2014, Marijke van Hees vanaf 1 augustus 2014, Jessica Mahn, Caroline Nevejan tot 1 december 2014, Annick Schramme, Rocky Tuhuteru tot 1 januari 2014, Mathieu Weggeman, Jeroen Bartelse directeur.

Domeincommissies

Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur
Kirsten Algera, Arzu Ayikgezmez, Femke den Boer, Nous Faes, Din Pieters, Robbert Roos, Jorinde Seijdel, Klazien Brummel secretaris, Monique de Louwere secretaris.

Erfgoed
Archeologie, archieven, monumenten, musea
Monica Alkemade, Teus Eenkhoorn, Wim Hupperetz, Irma van Leeuwen, Marianne Loef, Mariel Peñaloza Moreno, Lejo Schenk, Caspar Laffrée secretaris, Lotte Ravenhorst secretaris.

Media
Bibliotheken, film, journalistiek, letteren, omroepen
Malika El Ayadi, Henk Kraima, Thijs Kuipers, Ben Peperkamp, Dominique van Ratingen tot 1 mei 2014, Peter Schrurs, Anita Németh secretaris, Jaap Visser secretaris.

Podiumkunsten
Dans, muziek, muziektheater, theater
Gemma Jelier, Cees Langeveld, Nita Liem, Anneke van der Linden, Sander van Maas, Michael Nieuwenhuizen, Jan Zoet, Pieter Bots secretaris, Daphne Wassink secretaris.

Bijzondere commissies

Monumenten en Archeologie
Dirk Baalman, Boudewijn Goudswaard, Marijke Beek, Jan van der Hoeve, Annet Pasveer secretaris.

Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud
Jaap ’t Hart, Martin van Bleek, Martin van Bleek, Arie den Dikken, Lisa Johnson, Karima Abdalas medewerker advisering, tot 1 april 2014, Annet Pasveer secretaris.

Wet tot behoud van Cultuurbezit
Inge van der Vlies, Lejo Schenk, Monique de Louwere secretaris.

Externe adviseurs
Peter Schatborn, Edwald van Voolen, Alied Ottenvanger, J.P. Puype, Charlotte van Rappard-Boon, Johan ter Molen, Paul le Blanc, Flip Bool, Jeroen Giltaij, Willem van Gulik, Peter van Helsdingen, Ad de Jong, Jos Koldeweij, Matthijs van Otegem, Jan van der Hoeve.

Kring van adviseurs

Annett Andriesen, Toos Arends vanaf 1 maart 2014, Otto Berg vanaf 1 maart 2014, Ergün Erkoçu, Han Bakker, Fanne Boland tot 1 september 2014, Johan Boonekamp, Ole Bouman, Willem Bruls, Henk Buijks, Lodewijk Collette, Saskia Cornelissen tot 1 maart 2014, Ingrid Duindam vanaf 1 april 2014, Ruud van Eeten vanaf 1 april 2014, Annette Gaalman, Dorien Goertzen vanaf 1 november 2014, Chris Groeneveld, Henk Havens vanaf 1 maart 2014, Robbert van Heuven, Eric Holterhues, Frank Huysmans, Inge Imelman, Wim Jansen, Alexander van Kessel, Ralph Keuning, Marie-Thérèse Konsten, Joke Liberge, Patrick van Mil tot 1 april 2014, Andrea Möller, Dirk Monsma, Eleonoor Ochtman-Tchernoff, Marie-France van Oorsouw, Quinten Peelen, Laurentine Pels Rijcken, Tim Persent, Roos van Put, Leon Ramakers, Jos Roeden, Geke Roelink vanaf 1 november 2014, Gable Roelofsen, Vibeke Roeper, Nan van Schendel, Marcel Schmalgemeijer, Maarten Schmitt, Oswin Schneeweisz, Paulette Smit, Wim Staessens, Taco Stolk, Yke Toepoel, Rocky Tuhuteru, Maaike Verberk, Noa Verhofstad vanaf 1 juni 2014, Rien Vrijenhoek, Robert Vroegindeweij, Astrid Weij, Francine van der Wiel vanaf 1 september 2014, Marlous Willemsen vanaf 1 april 2014, Annemiek van der Zanden.

Bureau

Staf
Jeroen Bartelse directeur, Pieter Bots secretaris Podiumkunsten, Klazien Brummel secretaris Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur, René van Geffen persvoorlichter; secretaris Journalistiek, Caspar Laffrée plaatsvervangend directeur; secretaris Erfgoed, Egidio Memeo secretaris Cultuurparticipatie, Monique de Louwere secretaris Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur; secretaris Wet tot behoud van cultuurbezit; secretaris Internationaal Cultuurbeleid, Anita Németh secretaris Media, Annet Pasveer secretaris Monumenten en Archeologie; secretaris Professionele Organisaties voor Monumenten­behoud, Geert-Jan Procee secretaris Letteren, Lotte Ravenhorst secretaris Erfgoed, Jaap Visser secretaris Media, Daphne Wassink secretaris Podiumkunsten, Renske van der Zee secretaris Diversiteit en Decentrale Overheden, vanaf 1 juli 2014.

Bedrijfsvoering
Karima Abdalas medewerker advisering, tot 1 juli 2014, José Brussee-van Leeuwen beleids­onder­steunend medewerker, Rob Harms ICT, Fleur Kortenbach com­municatie­medewerker, René van der Meer medewerker facilitaire dienst, Leo Timmers medewerker archief, Madelon van Wandelen-Giezenaar management­assistent directeur en voorzitter.

Trainee
Marleen Elshof tot 18 februari 2014, Arjen Gerretsen vanaf 1 september 2014.

Stagiairs
Shannah Clathworthy-Dokter, Philippine Jenster vanaf 1 februari 2014.