Overzicht uitvoeringsadviezen

De raad adviseert ook over de (beschermde) status van erfgoed, zoals monumenten, archeologische objecten, archieven of andere voorwerpen van grote culturele waarde. Dit zijn de zogenoemde uitvoeringsadviezen. Hiernaast vindt u een overzicht van deze adviezen die de raad in 2016 heeft uitgebracht.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten geleidelijk overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.