De raad in de media

In 2017 trokken met name de verkenning Cultuur voor stad, land en regio en de adviezen Passie gewaardeerd (samen met de SER) en De balans, de behoefte (over de muzieksector) de nodige media-aandacht. Daarnaast zocht de raad vorig jaar ook af en toe zelf de publiciteit via persberichten en interviews. Ook verstuurde de raad in 2017 diverse digitale nieuwsbrieven naar zijn 3.000 abonnees. Via Twitter stuurde hij de nodige berichten naar zijn ruim 10.000 volgers.

Kunstenaars werken veel voor heel weinig geld

NRC, 21 april 2017
De arbeidsmarktpositie van kunstenaars is beroerd. Maar hoe de slechte beloning, onderhandelingspositie en werkgelegenheid van werknemers en zzp’ers in de culturele sector verbeterd kunnen worden, laat zich veel minder makkelijk samenvatten. Opvallendste voorstellen in het advies: er moeten meer richtlijnen voor honoraria voor culturele makers komen. Ook pleiten de raden voor een nieuwe code voor goed werkgever- en opdrachtgeverschap die ervoor moet zorgen dat kunstenaars beter betaald worden.

“De overheid moet toestaan dat in de culturele sector oplossingen worden toegelaten, zonder dat ze gevolgen hebben voor alle zzp’ers”, zegt Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Zo willen de raden dat culturele zzp’ers voortaan gezamenlijk mogen onderhandelen over tarieven. Met het huidige mededingingsrecht is dat niet mogelijk, dat is gericht op bescherming van consumenten tegen te hoge prijzen. “In de culturele sector gaat het niet om de prijzen voor de consument, daar staan juist de tarieven van de werkenden onder druk”.

Inkomen kunstenaars zorgwekkend

Trouw, 21 april 2017
De meeste kunstenaars in Nederland kunnen van hun werkzaamheden nog altijd niet behoorlijk boodschappen doen. Als de omstandigheden waarin kunstenaars moeten werken niet veranderen, zo waarschuwen de Raad voor Cultuur en de SER , dan dreigt ‘uitholling van de culturele en creatieve sector’.

“De situatie is voor veel mensen zorgelijk”, zegt Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. “Door de bezuinigingen is de kwetsbaarheid van vooral jonge, beginnende kunstenaars toegenomen.” Volgens Van Hees is dat niet alleen het gevolg van lagere budgetten voor cultuur bij de Rijksoverheid en gemeenten, maar ook bij bedrijven. Nu de economie weer aantrekt gloort wat dat betreft weer enige hoop, stelt Van Hees, maar op de subsidiestroom hebben kunstenaars weinig invloed: “Dat zijn politieke keuzes.”

Advies: Laat cultuursubsidie meer naar regio vloeien

Trouw, 20 november 2017
Er moet subsidie komen voor stedelijke regio’s met goede culturele plannen. Met dit voorstel wil de Raad voor Cultuur het huidige cultuurbestel moderniseren. Op dit moment kan er moeilijk rekening worden gehouden met nieuwe genres en initiatieven als multiculturele festivals. Ook voor bevolkingsgroepen – jongeren, migranten, ouderen – met een eigen vraag naar cultuur wordt geen rekening gehouden.

Jeroen Bartelse, directeur van de Raad voor Cultuur: “Het huidige bestel heeft geen antwoord op nieuwe ontwikkelingen, zoals de diversiteit van de Nederlandse bevolking. We denken dat stedelijke regio’s dichter bij het publiek en bij de makers van kunst zitten. Zij kunnen beter inspelen op de wensen van specifieke bevolkingsgroepen.”

De komende jaren komt er extra geld voor cultuur beschikbaar, oplopend tot 80 miljoen euro in 2020. Een deel daarvan zou het Rijk moeten reserveren voor het steunen van regionale cultuurplannen. Gemeenten in een regio zouden die gezamenlijk op moeten stellen en aan het Rijk voor moeten leggen. Bartelse: “De raad zegt: stimuleer met extra geld de regio’s die goed bezig zijn.”

Overheid moet meer steun geven aan popmuzikanten

NRC, 23 november 2017
Bij het subsidiebeleid van de overheid moet meer aandacht zijn voor popmuziek en stromingen als hiphop en urban music. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in het sectoradvies over muziek, De Balans, de behoefte.

In het huidige subsidiestelsel ligt door historische ontwikkelingen nog sterk de nadruk op klassieke muziek en jazz, constateert de raad. Meer dan in het verleden is het voor popmusici lastiger om zich te ontwikkelen, doordat ze grotendeels afhankelijk zijn geworden van inkomsten uit optredens en de inkomsten uit albums door streamingdiensten voor een belangrijk deel zijn weggevallen. Daarom verdienen ze steun, aldus de Raad voor Cultuur.

De raad stelt in zijn advies niet dat er minder geld naar klassiek en jazz moet. Integendeel. Ook daar ziet het belangrijkste adviesorgaan op cultuurgebied grote gaten ontstaan, onder meer als gevolg van de bezuinigingsoperatie onder staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) in kabinet-Rutte I. De bezuinigingen zijn door orkesten en ensembles vaak afgewenteld op de musici. Zij zouden hun musici eerlijker moeten honoreren voor hun werk, ook al betekent het dat toegangsprijzen omhoog moeten en het aantal vereiste optredens omlaag.

Meer geld naar dance en Nederlandse lied

de Volkskrant, 23 november 2017
De Nederlandse overheid moet bij subsidies voor muziek meer oog krijgen voor populaire genres als pop, dance, urban en het Nederlandse lied. Ook moet er meer aandacht komen voor de regio, schrijft de Raad voor Cultuur vandaag in het zogeheten sectoradvies muziek.

Op basis van het advies kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse gesubsidieerde muzieksector zich kan opmaken voor een fundamentele herschikking. Ook al doet de Raad voor Cultuur geen uitspraken over de financiering van het advies, de tijd lijkt voorbij dat het subsidiegeld vooral vloeit naar klassieke muziek en opera, moderne muziek en jazz. De raad signaleert dat het publiek bij die concerten eenzijdig is: wit, hoog opgeleid en beter verdienend.

Concrete namen van niet-klassieke artiesten of groepen die subsidie zouden moeten krijgen, noemt het sectoradvies niet. Wel bevat het voor het eerst paragrafen over genres als urban en het Nederlandse lied, inclusief verwijzingen naar populaire artiesten als Fresku en Marianne Weber. Ook breekt de raad een lans voor muziekeducatie. Veel basisscholieren leren amper iets over muziek en in het ooit wijdvertakte netwerk van gesubsidieerde muziekscholen zijn gaten gevallen.