Professionele organisaties voor monumentenbehoud

De raad heeft onderstaande aanvragen getoetst aan de hand van de vijf beoordelingscriteria uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (artikel 31). Ook is hij nagegaan of instandhouding van monumenten een aantoonbare hoofdactiviteit van de organisatie is.

  • Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten
  • Stichting Het Groninger Landschap
  • Stichting Het Noordbrabants Landschap
  • Stichting Wijnhuisfonds
  • Stichting Landgoed Linschoten

Vier aanvragers hebben een positief advies van de raad gekregen: Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Wijnhuisfonds. Stichting Landgoed Linschoten voldoet nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.