Werkbezoeken

Eurosonic Noorderslag en Groningen

21 januari 2022

Op 20 en 21 januari bracht een kleine delegatie van enkele leden van de Raad voor Cultuur een werkbezoek aan de cultuursector in Groningen. Aanleiding hiervoor is het digitale internationale popmuziekfestival Eurosonic Noorderslag 2022, dat dit jaar voor de tweede keer noodgedwongen geheel online plaatsvindt zonder aanwezigheid van live publiek. Dit festival is al jaren een belangrijke hotspot voor muzikanten uit binnen- en buitenland en gericht op een zo groot mogelijk bereik van Europese popmuziek.

Lees het nieuwsbericht

Beeldende kunstinstellingen in Maastricht

22 en 23 februari 2022

Voorzitter Kristel Baele en raadslid Brigitte Bloksma brachten op 22 en 23 februari een kort werkbezoek aan enkele Beeldende kunstinstellingen in Maastricht. Het bezoek ging naar Marres, de Jan van Eyck Academie en het Bonnefantenmuseum. “Ik was onder de indruk van de artistieke visie en ambities van de bezochte instellingen. Maastricht brengt in de praktijk dat kunst en cultuur staan voor het ‘samen’ in de samenleving. Bijvoorbeeld door mee te denken over duurzaamheid, verbetering van het vestigingsklimaat en inrichting van de publieke ruimte”, aldus Kristel Baele.

Lees het nieuwsbericht

Comeback Cultuurcongres Overijssel

20 mei 2022

Op vrijdag 20 mei gonsde het in Kampen tijdens het Comeback Cultuurcongres van Provincie Overijssel. De culturele en creatieve sector Overijssel kwam voor inspiratie, verbinding en het delen van nieuwe ontwikkelingen naar Stadsgehoorzaal Kampen. Ook onze voorzitter Kristel Baele was te gast en nam deel aan de workshopsessies, waaronder een gezamenlijke sessie met gedeputeerde Cultuur van de Provincie Overijssel Roy de Witte.

De dag stond in het teken van ontmoeting en inspiratie. Het was goed om te horen wat er leeft en te kunnen vertellen over recente publicaties van de raad, zoals: ‘De culturele basis op orde’ en ‘Bestel in beweging’.

Voorjaarsoverleg Nederlandse filmindustrie

8 juni 2022

Woensdagavond 8 juni was onze voorzitter Kristel Baele te gast bij het Voorjaarsoverleg, de periodieke gespreksavond over brandende kwesties in de Nederlandse filmindustrie. De avond vond zoals gebruikelijk plaats in het Ketelhuis Amsterdam.

Staatsecretaris Gunay Uslu voor Cultuur en Media werd geïnterviewd door Floortje Smit van het Ketelhuis over haar passie en beleidsinzet voor film. Aan het woord kwamen onder meer nog: Bero Beyer en Doreen Boonekamp (Filmfonds), Ditteke Mensink (Dutch Directors Guild), Anna Pedroli (Nederlandse Associatie Filmproducenten), regisseur Ena Sendijarevic en Jorien Wuite (Tweedekamerlid D66).

Het was goed om elkaar te ontmoeten na een noodgedwongen uitstel van twee jaar. Het gesprek ging van herstelplan tot high end series. Van Cannes tot Gouden Kalf. Van streaming platforms tot de zorgen bij de raad over de opheffing NPO-fonds. Deze zorg leidde tot een brief hierover aan staatssecretaris Uslu.

Lees het nieuwsbericht

Rotterdam

16 en 17 juni 2022

De Raad voor Cultuur bezocht op 16 en 17 juni maasstad Rotterdam. We kregen een uitgebreid en divers programma voorgeschoteld. Van de huiskamer van Theater Zuidplein tot een voedseltuin op het dak, van jong talent in een gymzaal tot de eregalerij van de fotografie. Centraal stond het thema verbinding. Instellingen zoeken meer dan ooit contact met de stad, hun wijk en bewoners, maar lieten ook merken hoe zeer ze de verbinding met elkaar en hun publiek gemist hebben tijdens corona. De coronatijd was voor sommigen een moment van bezinning, een moment om eindelijk rust te nemen, te reflecteren en innoveren. Anderen merkten juist dat het niet alleen voor de organisatie een zware tijd was, maar het voor veel mensen ook een grote impact had op de mentale gezondheid. Mentale gezondheid was dan ook een terugkerend onderwerp voor veel verschillende makers.

Lees het nieuwsbericht

Stedelijke Cultuurregio Zuid

29 en 30 september 2022

Op donderdag 29 en vrijdag 30 september bracht de Raad voor Cultuur een werkbezoek aan de Stedelijke Cultuurregio Zuid. Tijdens het werkbezoek, dat plaatsvond in Maastricht, kwamen de veelzijdigheid en schoonheid van het culturele landschap in Limburg aan bod. Zowel voor makers als voor bestuurders van instellingen en gemeentelijke en provinciale bestuurders geeft de omgang met inflatie en hoge energieprijzen veel reden tot zorg.

Dat het werkbezoek plaatsvond aan de vooravond van de Nederlandse Dansdagen, maakte dat het nog wel een extra feestelijk tintje kreeg. Aan voorzitter Kristel Baele van de Raad voor Cultuur viel de eer te beurt om tijdens het Gala van de Nederlandse Dans de Gouden Zwaan uit te reiken. Deze oeuvreprijs voor bijdrage aan de dans in Nederland is toegekend aan niemand minder dan hiphop-pionier Lloyd Marengo. De jury roemde in het juryrapport zijn inspanningen om hiphop naar het theater te brengen, de wijze waarop hij hiphop op het podium brengt en zijn grote en blijvende inzet voor de community.

Lees het nieuwsbericht

‘De Grote Vergadering’ in Zeeland

6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober was onze voorzitter Kristel Baele te gast bij de Zeeuwse Cultuurdag in Provincie Zeeland. De Cultural Board Zeeland bracht die dag makers, instellingen en beleidsmakers te Heinkenszand bijeen voor een zogeheten ‘Grote Vergadering’. Onderwerp: hoe kunnen Cultuur en Zeeland elkaar versterken?

Het format van de grote vergadering nodigde uit om een hulpvraag neer te leggen bij andere deelnemers. Vanuit de Raad voor Cultuur werd gevraagd: ‘Wat kan landelijk cultuurbeleid van Zeeland leren?’ Dit leverde interessante input, inspiratie en meedenkkracht op. Het was mooi om te zien hoe in de loop van de dag nieuwe verbindingen tussen de eilanden, verschillende initiatieven en genres en tot over de Zeeuwse-Vlaamse grens tot stand kwamen.

Drenthe

20 en 21 oktober 2022

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober bracht een delegatie van de Raad voor Cultuur een werkbezoek aan de provincie Drenthe. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Cultuur Nelleke Vedelaar waren gastvrouw tijdens het bezoek. De Raad brengt regelmatig werkbezoeken in het land en wilde graag de culturele sector in deze provincie nader verkennen en ervaren.

Voorzitter Kristel Baele over het bezoek: “Drenthe heeft laten zien dat het op cultureel gebied veel te bieden heeft, met name als het gaat om de verbinding tussen natuur en cultuur, de omgang met erfgoed en de inspanningen op het gebied van cultuureducatie en participatie. Drentenaren zijn misschien geen borstkloppers, maar hier ligt een voor velen nog onontdekte schat. Die mag meer over het voetlicht gebracht.”

Lees het nieuwsbericht

Vlaamse adviesraad over toekomst cultuurbeleid

13 december 2022

Op 13 december 2022 bracht de Vlaamse culturele adviesraad SARC een werkbezoek aan de Nederlandse Raad voor Cultuur. Zowel in Vlaanderen als in Nederland is nieuw cultuurbeleid in ontwikkeling. Het werkbezoek stond dan ook in het teken van uitwisseling van ideeën over wat de belangrijke thema’s zijn voor de toekomst en hoe het vernieuwingsproces kan worden ingericht.

Een van de thema’s die zowel in Vlaanderen als in Nederland speelt is inclusie. Hierbij staat een toegankelijk aanbod voor iedereen om mee te kunnen doen aan cultuur centraal. Met name kwam aan de orde hoe de stem van jongeren te borgen.

Lees het nieuwsbericht