Advies tot aanwijzing professionele
organisaties voor monumentenbehoud

27 januari 2017
De raad heeft onderstaande aanvragen getoetst aan de hand van de vijf beoordelingscriteria uit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (artikel 31). Ook is hij nagegaan of instandhouding van monumenten een aantoonbare hoofdactiviteit van de organisatie is.

 • Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh
 • Stichting het Limburgs Landschap
 • Rijnlandse Molenstichting
 • Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe

Twee aanvragers hebben een positief advies van de raad gekregen: Stichting het Limburgs Landschap en Rijnlandse Molenstichting. Stichting tot Instandhouding van Goederen en Rechten van het Huis Bergh en Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe voldoen nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.

20 december 2017
De raad heeft geadviseerd over zeven aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM):

 • Stadsgoed Monumenten B.V.
 • Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V.
 • Stichting De Fryske Mole
 • Stichting De Utrechtse Molens
 • Stichting Het Utrechts Landschap
 • Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.
 • Woningstichting Van Alckmaer voor Wonen

Twee aanvragers hebben een positief advies van de raad gekregen:
Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. en Stichting De Fryske Mole. De andere aanvragers voldoen nog niet aan de criteria om aangewezen te worden als POM.