Overzicht uitvoeringsadviezen

De raad geeft zogenoemde ‘uitvoeringsadviezen’ over aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud, immaterieel erfgoed (Unesco) en het Europees Erfgoedlabel.

Vanaf 1 juli 2016 heeft de raad zijn taken op het gebied van de aanwijzing en afvoering van rijksmonumenten geleidelijk overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Datzelfde geldt voor de uitvoeringstaken die voortvloeien uit de Wet tot behoud van cultuurbezit.