Overzicht beleidsadviezen

De raad heeft vorig jaar diverse beleidsadviezen uitgebracht aan regering en parlement.
Gevraagd én op eigen initiatief.