Overzicht uitvoeringsadviezen

De raad geeft zogenoemde ‘uitvoeringsadviezen’ over onder andere aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud, immaterieel erfgoed (Unesco) en het Europees Erfgoedlabel.